Sędzia zawodów:

Marek Biernacki

każda drużyna powinna posiadać duży podbierak lub matę do bezpiecznego przechowywania ryby.

 

 

 

 Startująca w Mistrzostwach drużyna musi być wyposażona w sprzęt dodatkowy w postaci:

- kamizelek odblaskowych w kolorze jasnożółtym (seledynowym) w ilości odpowiadającej liczbie członków załogi lodzi.

- cyfrowy aparat fotograficzny (smartfon), wykonujący zdjęcia w rozdzielczości co najmniej 3000x1800 pix, z zapisem plików w formacie „JPG” na karcie pamięci typu „SD” (normal lub mini) lub posiadający możliwość przesyłu danych pocztą elektroniczną.

 

Regulamin zawodów:

1.    W zawodach mogą brać udział jednostki, które dokonały zgłoszenia i terminowej opłaty kwoty wpisowej na zawody

2.   Zgłoszenia przyjmowane śa pod adresem mail: zarnowieckie@wp.pl w pierwszy poniedziałek po targach Rybomania w Poznaniu. Organizator zawodów (Stowarzyszenie Wędkarskie Nasz Żarnowiec) zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia drużyny bez podawania wyjaśnień. 

3.    Miejscem rozgrywania zawodów jest Jezioro Żarnowieckie

4.    Przystań w Willa Orfa ustala się jako miejsce rozpoczęcia i zakończenia zawodów.

5.    Punktowanym gatunkiem ryby jest szczupak od 80cm.

6.    Zawody rozgrywane są w kategoriach:

o    KATEGORIA I – najdłuższa ryba (nagroda dnia);

o    KATEGORIA II – suma centymetrów zgłoszonych ryb z każdego dnia zawodów;

 

  1. Punktacja:

- szczupak 80,01cm – 1000 punktów

- za każdy rozpoczęty dodatkowy cm – 50 punktów (nie dotyczy to ustalonego wymiaru ochronnego, aby otrzymać dodatkowe punkty ryba musi mieć przekroczony 80 centymetr długości)

- punkty premiowane doliczanych za każda minutę pozostałą do zakończenia zawodów w przypadku wprowadzenia tzw. „limitu”, 1 minuta – 10 punktów

W każdym dniu (turze) zawodów drużyna z wyższą ilością punktów za długość ryb zajmuje wyższe miejsce. Do klasyfikacji generalnej z każdego dnia (tury) zawodów obowiązuje punktacja ujemna, tzn. zajęte w danym dniu miejsce stanowi ilość punktów do klasyfikacji generalnej, i tak: drużyna z pierwszego miejsca otrzymuje 1 punkt, a drużyna z drugiego miejsca 2 punkty, w klasyfikacji generalnej wyższe miejsce otrzymuje drużyna z mniejsza ilością punktów z tur.

8.    Zwycięzcą zawodów oraz tytuł Drużynowego Mistrza Polski zdobywa drużyna, która obejmie prowadzenie w kategorii II.

9.    W przypadku jednakowej liczby punków z tur zawodów uzyskanych przez więcej niż jedną drużynę o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów za długość ryb, a jeżeli i ta będzie równa o wyższej lokacie decyduje najdłuższa ryba złowiona w zawodach a w ostatecznym przypadku szybszy czas złowienia największej ryby. W zawodach nie przewiduje się miejsc „ex aequo”.

10.Nagrody na zakończenie zawodów przyznawane będą do trzeciego miejsca w kategorii II, a z każdego dnia przyznawana będzie jedna nagroda dnia - za najdłuższą złowioną rybę.

11.Rozpoczęcie i zakończenie połowów w każdym dniu zawodów odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

o    tura I – (dzień I)

§  start: 09:00

§  zakończenie: 16:00

o    tura II – (dzień II)

§  start: 08:00

§  zakończenie: 16:00

o    tura III – (dzień III)

§  start: 06:00

§  zakończenie: 14:00

Po zakończeniu tury każda jednostka musi w ciągu 30 minut od zakończenia tury muszą zameldować się na przystani i dostarczyć sędziemu zawodów identyfikator i miarkę.

12.Każda ryba musi zostać zgłoszona do sędziego zaraz po złowieniu za pośrednictwem Tel GSM pod nr 603-657-301

13.Każda załoga otrzyma identyfikator i specjalną miarkę

14.Identyfikatory będą wydawane na odprawie przed rozpoczęciem każdej tury;

15.Zawodnicy zdają fotografie na miarce wraz z identyfikatorem do sędziego głównego.

16.Pomiar ryb punktowych odbywać się będzie na wodzie w miarę możliwości w obecności sędziego zawodów.

17.Do czasu dopłynięcia sędziego rybę należy przechowywać w wodzie (w dużym podbieraku lub specjalnej macie)

18.Wymiar, poniżej którego nie zalicza się szczupaka do punktacji ustala się na 80 cm.

19.Długość ryb mierzona jest od końca pyska do końca płetwy ogonowej, z dokładnością do 0,1 cm. Za koniec płetwy ogonowej uznaje się koniec najdłuższego promienia tej płetwy.

20.Ogłoszenie wyników odbędzie się :

o    dzień I : 17:00 w rybaczówce „Willa Orfa”

o    dzień II : 17:00 w Restauracji Nadolanka w Nadolu

zakończenie zawodów i wręczenie nagród

o    dzień III : 15:00w rybaczówce „Willa Orfa”

21.Drużyny składają się z dwóch zawodników. Wszelkie zmiany muszą jednak zostać zgłoszone w biurze zawodów (sędziemu głównemu lub organizatorowi zawodów) najpóźniej w dniu poprzedzającym start zmienionej drużyny.

22.Dozwolona liczba wędek wynosi cztery na jednostkę.

23.  Połów ryb odbywa się wyłącznie metodą trollingową, na przynęty sztuczne (z wyłączeniem sztucznych much), wyposażone w nie więcej niż dwa haczyki, z których każdy może mieć nie więcej niż cztery ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30mm oraz na sytemik z „martwą rybą” uzbrojony w jeden haczyki, który może mieć nie więcej niż cztery ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30mm

24.Dzienny limit szczupaka wynosi 4 sztuki dla załogi.

25.Załoga, która złowi dzienny limit ryb musi niezwłocznie zakończyć łowienie, poinformować o tym sędziego zawodów i udać się do przystani.

26.W sprawach spornych można odwołać się do sędziego głównego zawodów. Werdykt sędziego głównego jest rozstrzygający i nie przysługuje od niego odwołanie.

27.Drużyna zostaje zdyskwalifikowana za:

w turze zawodów:

- wcześniejsze rozpoczęcie tury lub kontynuowanie łowienia po jej zakończeniu

- niezdanie identyfikatora lub miarki sędziemu w wyznaczonym czasie

- nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej

- niesportowe zachowanie

w całych zawodach:

- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów

- za niesportowe, nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego lub innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego)

- nieprzestrzeganie dziennego limitu ryb, czyli niezaprzestanie wędkowania i nie spłynięcie do przystani po złowieniu określonego regulaminem limitu ryb

- używania osęki do „lądowania ryb”

- używania żywej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych z regulaminem, w tym łowienie na większą niż dozwolona ilość wędek

- używania przynęty sztucznej wraz z przynęta naturalną lub jakimkolwiek dodatkiem pochodzenia naturalnego. 

 

 

28. Do udziału w Mistrzostwach dopuszcza się możliwość zgłoszenia przez drużynę (załogę łodzi) jednego zawodnika rezerwowego. Zawodnik ten powinien być zgłoszony razem z drużyną w momencie zgłaszania się do udziału w Mistrzostwach, w wyjątkowych przypadkach nie później niż jeden dzień przed rozpoczęciem Mistrzostw.

29. W przypadku kontuzji odniesionej w czasie tury zawodów lub przypadkach losowych, zawodnik drużyny może być zastąpiony przez zawodnika rezerwowego, jednakże sprzęt wędkarski nie może być zmieniony. Zawodnik rezerwowy zastępuje zmienionego zawodnika do końca trwania tury. Na zastępstwo zawodnika musi wydać zgodę Sędzia Główny.

30. W przypadku zauważenia naruszenia regulaminu, każda drużyna ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia incydentu do sędziego.